Maak een afspraak voor een vrijblijvende intake

Maak een afspraak

Immigratie

 • Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV-procedure): Aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV);
 • Aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd;
 • Aanvraag om wijziging van het verblijfsdoel;
 • Aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning;
 • Weigering van de aanvraag, wijziging of verlenging van de verblijfsvergunning;
 • Intrekking van de verblijfsvergunning, bijvoorbeeld vanwege openbare orde;
 • Verblijfsvergunning met als doel studie;
 • Verblijfsvergunning op grond van medische behandeling;
 • Verblijfsvergunning vanwege uitstel van vertrek om medische redenen;
 • Verblijfsvergunning vanwege humanitaire redenen;
 • Opheffing vreemdelingenbewaring;
 • Opheffing inreisverbod of ongewenstverklaring;
 • Procedure tegen een terugkeerbesluit;
 • Visum voor kort verblijf (familiebezoek, toeristenvisum of zakenvisum).