Maak een afspraak voor een vrijblijvende intake

Maak een afspraak

Familie

  • Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV-procedure): Aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV);
  • Verblijfsvergunning met als doel verblijf bij (huwelijks)partner;
  • Verblijf bij minderjarig Nederlands kind (op grond van het EU-gemeenschapsrecht);
  • Verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf na een relatie of huwelijk;
  • Verblijfsvergunning na het verbreken van een huwelijk of relatie;
  • Intrekking van de verblijfsvergunning met als doel verblijf bij (huwelijks)partner;
  • Verblijfsvergunning op grond van artikel 8 EVRM (recht op privé– en familieleven);